Loty gołębi dorosłych

Poniżej podział klatek na loty gołębi dorosłych w sezonie 2016r:

Sekcja Zatonie:

20 klatek dużych

10 klatek małych

Sekcja Drzonków:

25 klatek dużych

13 klatek małych

Sekcja Jędrzychów:

27 klatek dużych

15 klatek małych

Sekcja Zawada:

35 klatek dużych

18 klatek małych

 

Odjazdy kabiny z poszczególnych punktów wkładań na loty 1-4:

Sekcja Zatonie – 19.00

Sekcja Drzonków – 19.30

Sekcja Jędrzychów – 20.00

Sekcja Zawada – 21.00

 

Przypominam Prezesom Sekcji o zestawieniach z członkami sekcji oraz o ewidencji obrączek rozprowadzanych w sezonie 2016r. Zestawienia muszą być złożone w nieprzekraczalnym terminie do 30-04-2016r. Druki do pobrania ze strony internetowej.

 

Categories: Informacje | Możliwość komentowania Loty gołębi dorosłych została wyłączona

Lot treningowy gołębi dorosłych

Trening lotów gołębi dorosłych odbędzie się w sobotę 23-04-2016r.  z miejscowości Korczyców. Koszt uczestnictwa hodowcy w locie 10zł. Godziny odjazdów kabiny z poszczególnych punktów wkladań:

Zatonie – odjazd kabiny 7.00

Drzonków – odjazd kabiny 7.30

Jędrzychów – odjazd kabiny 8.00

Zawada – odjazd kabiny 9.00

Podczas powrotu kabiny z treningu, rozwiezione zostaną klatki z auta i przyczepki na pierwszy lot konkursowy. Władze poszczególnych sekcji zobowiązane są do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za rozładunek oraz zabezpieczenie klatek.

Categories: Informacje | Możliwość komentowania Lot treningowy gołębi dorosłych została wyłączona

Rejon Lotowy w sezonie 2016

Dnia 13.03.2016r – zawiązany został Rejon Lotowy na loty powyżej 500km. Oddziały, które tworzą Rejon:

  • Zielona Góra – oddział wiodący
  • Nowa Sól
  • Głogów
  • Sława
Categories: Informacje | Możliwość komentowania Rejon Lotowy w sezonie 2016 została wyłączona

Spisy gołębi dorosłych

Spisy gołębi dorosłych do dnia 31.03.2016r., władze sekcji składają do wiceprezesa ds. lotów w ilościach 2 egzemplarzy  – pierwsza strona spisu „50” GMP na kolejnych stronach od numeru 51 pozostała ilość gołębi – spisy w innej konfiguracji nie będą przyjmowane.

Jeden spis obowiązkowo potwierdzony pieczęcią i podpisem lekarza weterynarii lub zaświadczeniem o szczepieniu gołębi dorosłych przeciwko paramyxowirozie.

Każda sekcja złoży również zestawienie zbiorcze z hodowcami i ilościami gołębi oraz weryfikacją urządzeń konstantujących przylot gołębi z lotu.

Categories: Informacje | Możliwość komentowania Spisy gołębi dorosłych została wyłączona

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
ZARZĄD OKRĘGU ZIELONA GÓRA
66-004 Racula ul. Witosa 2
tel/fax (068) 327-53-37 604-064-504

Ldz 4/2016 Racula 22-02-2016
Komunikat Nr 1/2016
Zarządu Okręgu PZHGP Zielona – Góra

Działając na podstawie Statutu PZHGP Zarząd Okręgu zwołuje na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Zielona-Góra.( Prezesi powiadamiają swoich delegatów)
Zebranie odbędzie się dnia 13 marca 2016 roku godz 10;00 (niedziela) w Sali Miejskiej wRaculi ul Głogowska
Porządek zebrania
1 .Otwarcie zebrania
2 Wybór komisji Mandatowej. Skrutacyjnej. Wniosków.
3 Sprawdzenie obecnośći.
4 Wybór protokólanta
5 Sprawozdanie Zarządu Okręgu
– Prezesa Zarządu Okręgu
– Prezesa ds. finansowych
– Prezesa ds. lotowych
– Prezesa ds. gospodarczych
6 Sprawozdanie O.K.D
7 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8 Dyskusja nad sprawozdaniami
9 Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium
10 Odczytanie z głoszonych wniosków
11 Zatwierdzenie wniosków
. 12 Omówienie preliminarza na 2016rok
13 Zatwierdzenie preliminarza na 2016 rok
14 Zakonczenie
Zarząd Okregu

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
ZARZĄD OKRĘGU ZIELONA GÓRA
66-004 Racula ul. Witosa 2
tel/fax (068) 327-53-37

Racula 23-02-2016

Komunikat nr 2
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Zielona Góra

Zarząd Okręgu podaje do wiadomosci Współzawodnictwo
o Mistrzostwo Okręgu 2016r

1 Kategorie A.B.C D.GMP.Maraton
2 Lotniki A.B.C.D.Maraton
3 Super Mistrz Okręgu
– Suma pkt gołębi dorosłych i młodych z GMP typowane 10/5 i 15/8
4 Mistrzostwo gołębi rocznych
– Drużyna 5 gołębi loty do 600km coeff.
5 Lotniki Okręgu z 14 lotów pkt
6 Lotnik kat roczne do 600km pkt.
7 Zespół lotników 5 dorosłych plus 1 roczniak pkt
8 Mistrzostwo Młodych typowane 15/8 na zasadach Mistrzostw Polski.

Categories: Informacje | Możliwość komentowania została wyłączona

Oddziałowe Walne Zebranie Delegatów

Oddziałowe Walne Zebranie Delegatów odbędzie się 26.02.2016r. – o godzinie 18.00 w remizie strażackiej w Raculi.

Categories: Informacje | Możliwość komentowania Oddziałowe Walne Zebranie Delegatów została wyłączona

Rozdanie nagród Rejonu Lotowego

Zapraszamy hodowców na rozdanie nagród za wyniki w lotach Rejonowych sezonu 2015r.

Rozdanie nagród odbędzie się dnia 17.12.2015r. o godzinie 18.00 w remizie strażackiej w Raculi.

Categories: Informacje | Możliwość komentowania Rozdanie nagród Rejonu Lotowego została wyłączona

Zakończenie sezonu 2015

Zarząd Oddziału Zielona Góra, zaprasza wszystkich hodowców na zakończenie sezonu połączone z rozdaniem nagród za osiągnięcia lotowe w sezonie 2015r. Zakończenie odbędzie się dnia 21.11.2015r., o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.

Categories: Informacje | Możliwość komentowania Zakończenie sezonu 2015 została wyłączona

Wystawa Okręgowa – termin składania deklaracji

Zarząd Oddziału przypomina o składaniu deklaracji wystawowych do dnia 14.11.2015r. Deklarację proszę składać do wiceprezesa ds. lotów.

Categories: Informacje | Możliwość komentowania Wystawa Okręgowa – termin składania deklaracji została wyłączona

Wystawa Okręgowa 2015

Wystawa Okręgowa za sezon 2015 zostanie zorganizowana przez Oddział Sława. Odbędzie się ona w dniach 5-6.12.2015 r. w Sławie.

Zgłoszenia gołębi w poszczególnych kategoriach należy złożyć na deklaracjach dostępnych poniżej:

deklaracja wystawowa – wersja PDF (do druku)

deklaracja wystawowa – wersja XLS (do edycji)

Podczas wystawy jak co roku odbędzie aukcja na cele charytatywne, prosimy chętnych hodowców o zgłaszanie gołębi razem z deklaracjami.

Categories: Informacje | Możliwość komentowania Wystawa Okręgowa 2015 została wyłączona